Kraniosinoztoz Tanısı Nasıl Konur?

Kraniosinoztoz Tanısı Nasıl Konur?

Tanı yapılan tam klinik muayene, soy ve özgeçmiş incelenmesi, sefalogramlar, bilgisayarlı tomografi (BT), magnatik rezonans görüntüleme (MRI), 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile konulur. Ailenin genetik yapısının incelenmesi önem taşır. Kranyum ve yüzdeki anomaliler yanında vücudun diğer bölgelerinde, bilhassa el ve ayaklardaki deformiteler özenle araştırılır. Hastanın çeşitli fotoğraflarından geniş bir arşiv hazırlanması çalışmanın önemli bir kısmını oluşturur.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube