Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza neden olan etkenler teratojen ajanlar (aminopterin, dilantin, retinoik asit, valproik asit vb.), hidrosefali için uygulanan şant ameliyatları, hipertiriodism, raşitism, mukopolisakkaridozlardır. Ayrıca bazı kromozomal anomaliler de kraniosinostoza neden olabilir.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube