Kök hücre içeren hücre kokteyli nasıl uygulanıyor?

Kök hücre içeren hücre kokteyli nasıl uygulanıyor?

Hazırlanan hücre kokteyli sağaltım yapılacak bölgeye az az enjekte edilerek uygulanabilir. Ancak daha yaygın uygulama hazırlanan hücre kokteylinin dolgu amacı ile kullanılacak yağa eklenerek bu yağdaki rejeneratif hücrelerin miktarı oransal olarak arttırılmasını takiben zenginleştirilmiş yağın uygulanmasıdır.

Kök hücreler ile zenginleştirilen yağ kullanıldığında hem uygulanan yağın önemli bir kısmının uygulandığı alanda yaşama sansı artar, hem de hem de yağın uygulandığı bölgede doku iyileşmesi (doku rejenerasyonu) hızlanarak bu bölgede hızlı sağaltım sağlanır.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube