El Bilek Kesileri Onarımları

Batı toplumlarında gelişen endüstri ile iş yaralanmaları sonucu el bilek yaralanmaları olurken bizim toplumumuzda en sık sebep cama yumruk atma neticesinde olmaktadır. Ayrıca ev kazaları ve kesici alet ile darp olaylarında da el bilek yaralanmaları görülmektedir.

 

En bileğinin anatomisi gereği parmakları hareket ettiren tüm tendonlar, elin kan dolaşımını sağlayan damarlar ve duyusunu ileten sinirler dar bir alandan geçerek ele ulaşırlar. Bu sebeple el bileğindeki küçük bir kesi bile çok sayıda önemli yapının yaralanmasına sebep olmuş olabilir. Kesiden çok sayıda kesik uçların sarkması nedeni ile spagetti yaralanması adı verilen, el bileğinin tamamını içeren kesilerde elin dolaşımı ve hissiyatı tamamen kaybolmuş, parmaklar ise tamamen hareketsiz kalmış olabilir. Tüm bu yaralanmalarda hastanın mikrocerrahiye hakim, tecrübeli bir el cerrahı tarafından görülerek detaylı bir muayenesinin yapılması, yaralanan bölgenin cerrahi olarak ameliyathanede kesiler uzatılarak incelenmesi, yaralanan tüm yapıların uçlarının tek tek izole edilip doğru uçların karşılıklı uç uca dikilmesi, sonrasında da 4-6 hafta sürecek titiz bir el rehabilitasyonu ile hastaların takip edilmesi gerekir. Özellikle elin tüm damarlarının da kesildiği durumlarda ele kan gitmediği için cerrahi işlemin saatler içerisinde yapılarak elin kan akımının en kısa zamanda tekrar sağlanması zorunluğu vardır. Aksi taktirde elin ampütasyonu (kesilmesi) zorunluluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

 

Yaralanan yapıların doğru onarılmadığı ya da ilk anda uçların doğru bir şekilde karşılıklı dikilmediği durumlarda elde önemli fonksiyon kayıpları oluşabilmektedir. Bu hastaların geç dönemde ameliyat edilebilme şansı olsa da geç dönemde yapılan ameliyatların başarı oranı travmadan hemen sonra yapılan onarımlara göre çok daha düşüktür.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube