Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Mail: bilgi@ibrahimcanter.com
Logo

Adres

Bağdat Cd. No:144 D:5 Çınar Apt. 34724 Feneryolu, Kadıköy, İstanbul

Telefon Numaralarımız

+90 532 342 00 31

+90 216 599 09 88

bilgi@ibrahimcanter.com

bilgi@ibrahimcanter.com

bilgi@ibrahimcanter.com

Damak Yarığı Onarımı 

Yarık damakla doğan bebeklerdeki eksiklik küçük dildeki küçük bir çentikten bebeğin dudağına kadar uzanıp tüm damakta eksikliğe yol açan yarığa kadar geniş bir spektrumda kendisini gösterebilir. Yarık damak onarımı damağın yapısal bütünlüğünü sağlarken konuşma kaslarını da onarmayı amaçlayan cerrahi teknikleri içerir.

Dudak onarımından farklı olarak damak onarımında öncelikli hedef kozmetik kazançtan ziyade fonksiyonel kazançtır. Yani ağız ve burun hijyeninin sağlanması, sağlam bir damağın oluşturulması, konuşma ve yutkunma için gerekli yumuşak damak kaslarının bütünlüğünün ve işlevlerinin sağlanması amaçlanır. Tüm bu onarımlar bebeklerde konuşma gelişimi için çok önemlidir, çünkü bu beceri, ileriki yıllarda sosyal uyumu ve okul başarısını sağlayacaktır.

Damak onarımı geleneksel olarak 24 ay ve sonrasında yapılırken, yıllar içinde yapılan bilimsel çalışmalar ile konuşma gelişiminin daha iyi olabilmesi için damak onarımının da daha erken yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Bebeklerde dil gelişimi dil gelişimi 6. ay civarında başladığından dil öğrenimi odaklı damak onarımı için en uygun zamanlamanın da 9. ay civarında olacağına karar verilmiştir. 

Plastik Cerrahlar damak rekonstrüksiyonu için çeşitli onarım teknikleri kullanırlar. Hastanın damağındaki açıklığın yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi yönteme karar vermek gerekir. Kullanılan tüm tekniklerin ortak noktası yarık kenarlarındaki dokuların kullanılmasıdır. Yapılan tüm onarım tekniklerinde burun mukozası, kaslar ve ağız mukozası ayrı ayrı katlar şeklinde onarılarak çok seviyeli onarım yapılır. Ameliyat genel anestezi altında yaklaşık iki saat sürer.

Ameliyattan sonra antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilecektir. İlk 1-2 gün içinde, ilaçlarla kolayca kontrol altına alınan huzursuzluk veya ağrı semptomları olabilir. Ameliyattan 2-3 saat sonra silikon kaşık veya biberon ile bebekler beslenmeye başlanır. Ameliyat çağındaki bebekler çevrelerini tanımak için ellerine aldıkları her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları olduğundan ameliyat sonrası onarılan damağın zarar görmemesi için bebeklerin kol hareketlerinin sınırlandırılması gerekir. Bir başka değişle bebeklerin kollarını dirseklerinden kıvırıp elini ağzına götürmesi engellenirken kollar tamamen bağlanmayarak bebeğin emeklemesine veya düşerse kollarını öne uzatarak kendisini korumasına izin verilir.