Konjenital Dev Kıllı Nevüsler

Konjenital Dev Kıllı Nevüsler Doğumsal dev nevüsler adından da anlaşıldığı gibi dünyaya yeni gelen bir bebeğin vücuduna göre çok büyük kabul edilebilecek koyu renk bir ben ile doğmasıdır. Akademik makalelerde bu durumun görülme sıklığı hakkında pek çok bilgi olsa da bir ailenin böyle bir lezyonla doğan bebeği olduğunda bu istatistiklerin artık bir önemi kalmaz. Ailenin tek istediği bu benin bir…

Read more

Meme Protezleri Konulurken Hangi Kesi Tercih Edilmeli?

Meme Protezleri Konulurken Hangi Kesi Tercih Edilmeli? Yakın zamanda meme protezlerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususları içeren iki uluslararası makale referans alınarak Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafında üyelerine dikkat edilmesi gereken 14 husus vurgulanmıştır. Toplam 14 maddenin 13 tanesi cerrahi tekniğin detayları ile ilgili dikkat edilmesi gereken konuları özetlerken bir madde ‘‘Periareolar/transaksiller insizyonlardan kaçının; hem laboratuvar, hem…

Read more

Estetik Ameliyatlarda Hangi Teknik Daha İyidir?

Estetik Ameliyatlarda Hangi Teknik Daha İyidir? Plastik ve estetik cerrahi ameliyatlarında neden farklı yöntemler vardır? Ameliyatların adı aynı olduğu halde neden cerrahlar farklı farklı teknikler kullanırlar? Bu soruların birden fazla doğru cevabı olsa da aslında farklı tekniklerin olmasının asıl sebebi tek bir yöntemin tüm hastalarda aynı güzel sonucu vermemesidir. Her teknik belli durumdaki hastalar için geliştirilmiş olup sadece o hasta…

Read more

Meme Büyütme Ameliyatları İle İlgili Merak Edilenler

Meme Büyütme Ameliyatları İle İlgili Merak Edilenler Meme protezleri ile ilgili en sık sorulan soru bu protezlerin baskı altında patlayıp patlamayacağı ile ilgilidir. Yıllar içerisinde meme protezi üretim teknolojisi gelişerek artık beşinci nesil denilen, delinme ve kaçak oluşma riski daha düşük dış kapsülü olup içerisine çapraz bağlar ile birbirlerine bağlanarak sıvı yerine katı materyal gibi davranan ve şeklini muhafaza eden…

Read more

Yüzümüz İçin Estetik Yaptırıyoruz Ama Ya Ellerimiz?

Yüzümüz İçin Estetik Yaptırıyoruz Ama Ya Ellerimiz? Yaşlanmak engellenemez bir süreç olsa da günümüzde estetik cerrahinin sunduğu imkanlar ile yaşlanmanın yarattığı estetik kayıplar büyük ölçüde düzeltilebilmektedir. Ancak yaşlanma sadece yüzümüzde olan bir süreç değil tüm vücudu etkileyen top yekûn bir değişimdir. Diğer taraftan farkında olmasak da vücudumuzda ellerin görsel bir anlamı vardır. Konuşmamız kadar önemli olan vücut dilimizde mimiklerimizi el…

Read more

Kraniosinostozlar Genetik Geçiş Gösterebilir mi?

Kraniosinostozlar Genetik Geçiş Gösterebilir mi? Özellikle kromozomal anomalilerin neden olduğu sendromik kraniosinostoz vakalarının yarısı herediter (ailevi) geçiş gösterirler. Sendromun şekline göre değişen penetransla otozomal dominant ya da otozomal resesif geçiş olabilir. İzole kraniosinostozların ise sadece %2’sinde genetik geçiş gösterilmiştir. Genetik çalışmalar FGFR2, FGFR3, MSX2 ve TWIST genlerindeki ve 10 numaralı kromozomun uzun kolundaki mutasyonların kraniosinostoza neden olduğunu göstermiştir.

Read more

Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır? Kraniosinostoza neden olan etkenler teratojen ajanlar (aminopterin, dilantin, retinoik asit, valproik asit vb.), hidrosefali için uygulanan şant ameliyatları, hipertiriodism, raşitism, mukopolisakkaridozlardır. Ayrıca bazı kromozomal anomaliler de kraniosinostoza neden olabilir.

Read more

Estetik göz kapağı ameliyatı ne kadar sürmektedir?

Estetik göz kapağı ameliyatı ne kadar sürmektedir? Üst kapaklar tek başına yapılacaksa lokal anestezi yeterli olabilir ve yaklaşık 45 dakika sürer. Alt kapaklar yaklaşık 1,5 saat sürer ve lokal anestezinin yanında sedasyon dediğimiz sakinleştiricilerin de kullanılması gerekir. Beraberinde yağ enjeksiyonu da yapılırsa alt-üst kapak ameliyatı 3 saati bulabilir. Hastaların rahatlığı göz önüne alınarak alt üst kapak beraber yapılacak ise genel…

Read more

Meme (göğüs) dikleştirme ameliyatının meme kanseri ile ilişkisi var mıdır?

Meme (göğüs) dikleştirme ameliyatının meme kanseri ile ilişkisi var mıdır? Meme (göğüs) dikleştirme işleminin meme kanseri ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Meme (göğüs) küçültme ile birlikte yapıldığında meme kanseri riskini belirgin bir şekilde azaltır. Ayrıca çıkan parçaların patolojik incelemesi hasta takibi açısından önemli bir bilgi sağlar. Dikleştirme sırasında meme protezi kullanılan hastalarda da kanser riski artmaz.

Read more

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube