Burun Eti (Konka) Ameliyatı

Estetik anlamda yüzümüzde önemli bir ağırlığı olan burun şeklimiz hava yolu fizyolojisinde üstlendiği rol ve beş duyumuzdan birisini oluşturması bakımından vücudumuz için de çok önemli bir organdır. Hava yolu pasajının hemen başlangıcında yer alan burun boşluğu ortada septum ve yan duvarlarda burun eti olarak da adlandırılan konkalar sayesinde burundan aldığımız hava burun pasajına daha çok temas ederek ısıtılır, nemlendirilir, içindeki toz ve partiküller süzülür ve alınan havanın bir kısmı koku duyusunu aldığımız hücrelere yönlendirilerek beş duyumuzdan birisi oluşur.

Anatomik olarak alttan yukarıya, önden arkaya olacak şekilde alt, orta ve üst konka olmak üzere iki tarafta toplan altı adet konka bulunur. Bu sıralanma  düzeninde buruna çekilen hava ilk olarak alt konka ile karşılaşır. Konkalarda sağlanan hacim değişikliği ile

Havanın durumuna (ısısına, kuruluğuna, toz ve partikül oranına), kişinin fiziksel aktivite veya psikolojik durumuna göre alt konkalar şişerek hacimleri değişir. Artan konkal hacme bağlı hava yolu direnci artar, içeri çekilen hava daha çok mukoza ile temas sağlar, daha çok ısıtılır, nemlendirilir ve filtre edilir.

 

Hava yolu dinamiğinde bu kadar önemli rol oynayan konkaların hacmi farklı sebeplere bağlı artış gösterebilir. Konka büyümesi (konkal hipertrofi) septal deviasyonu olan bir kişide karşı tarafa kayan septumun boşalttığı yeri kompanse etmek için olabileceği gibi alerjik bünyeli bir birisinde alerjiye ikincil gelişebilir.

 

İşte aşırı büyümesi sonucu hava yolunu tıkayarak burun tıkanıklığına ve ağızdan solumaya, gece horlamalarına ve sık sinüzit ataklarına sebep olan konka hipertrofilerinin tedavisi fonksiyonel burun cerrahisi için önemlidir. Konka cerrahisinde amaç fonksiyonel bir görevi olan konkanın tamamen alınması değil hava yolunun açılması olmalıdır.

 

Bu sebeple estetik burun ameliyatı ve/veya septum deviasyonu düzeltilmesi yapılan hastalarda eşlik eden konka hipertrofisi varsa konka hacminin azaltılmasına yönelik radyofrekans ile konka ablazyonun yapılması veya hava yolunun açılması için konkanın dışarı doğru kırılmasının (konka lateralizasyonu) hastanın hava yolu açıklığına faydası olacaktır.

Klinik Hakkında

Kliniğimize ulaşmak artık daha kolay! Hastalarımızın ulaşımlarını rahatlatan Marmaray ile Feneryolu istasyonunda indikten sonra, yalnızca 3 dakika yürüyerek kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Google Haritalar

Copyright © 2019 Pigu Dijital Ajans. All right reserved.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube