Periferik Sinir Sıkışmaları (Tuzak Nöropatileri)

Periferik sinirler beynimizin verdiği konutları kaslarımızın yapmasını sağlayan iletileri taşıyan (motor sinir lifleri) ve duyu organlarımızın tespit ettiği hisleri beynimize ileten (duyu sinir lifleri) yapılardır. Bu bakımdan sinirleri vücudumuzdaki telefon kablolarına benzetmek yanlış olmaz. Beyinden veya omurilikten çıkıp vücuda dağılan sinirler kasların ve kemiklerin aralarından geçerek ilerler. Bu anatomik seyir boyunca bazı vücut bölgelerinde dar tünellerden geçer. İşte bu fibroosseöz (kas-kemik arası) tünelde çeşitli nedenlerle meydana gelen sinir sıkışmalarına tuzak nöropati denmektedir.

Tuzak nöropatilerde yaş, cins, ırk ve sosyo-ekonomik düzey farkı tespit edilememiştir. Bu sayının 2/3’ü aktif olarak çalışan insanlardır. Yıllık iş gücü kaybı anlamında önemli bir hastalık grubunu oluştururlar.

Sinir sıkışması tanısı esas olarak muayene ve sinir iletim incelemesi (EMG) ile konur. Muayenede basıya uğrayan sinir etrafında hassasiyet ve ağrı sık görülür. Ağrıların geceleri artması ve istirahatte de devamı sıktır. Diyabet, hipotiroid gibi endokrin hastalıklarda ve romatoid artrite ile birlikte sık görülür.

EMG sinir sıkışmasının yerleşimi kadar süreç hakkında da bilgi veren yegane yöntemdir. Ehil ellerde yapıldığı takdirde çok yüksek bir doğruluk yüzdesine sahiptir. Gerekli görülür ise MRI, ultrason ve doppler ultrason gibi ek tetkikler de istenebilir.

En sık görülen tuzak nöropatileri;

El bileğinde Median sinir sıkışması (Karpal tünel sendromu)

Dirsek dış kısmında ulnar sinir sıkışması (Kubital oluk sendromu)

Median sinirin dirsek çukurunda sıkışması (Pronotor teres sendromu)

Anterior interossöz sendromu

Ulnar sinirin el bileğinde sıkışması (Guyon Kanalı nöropatisi)

Radial sinirin kolda sıkışması (Cumartesi gecesi paralizisi)

Posterior interossöz sendromu

Siyatik sinir sıkışması

Dizde peroneal sinir sıkışması

Ayak bileği iç kısmında tarsal tünel sendromu

Bacak dış kısmında lateral femoral kütanöz sinir sıkışması (Meralgia parestetika)

Boyunda servikal sinir sıkışmaları (Torasik outlet sendromu)

Tuzak nöropatilerde genel tedavi yaklaşımı;

Önleyici davranışsal tedaviler ve önleyici ateller

İlaç tedavileri (Sinir iyileşmesini hızlandıran oral vitaminler ve enflamasyonun azaltan antienflamatuar ilaçlar)

Cerrahi müdahale ile sinirlerin sıkıştıkları kanalların açılması

Cerrahi tedavi seçeneği kalıcı nörolojik hasarlanma olmadan evvel düşünülmesi gereken bir seçenektir.

Klinik Hakkında

Kliniğimize ulaşmak artık daha kolay! Hastalarımızın ulaşımlarını rahatlatan Marmaray ile Feneryolu istasyonunda indikten sonra, yalnızca 3 dakika yürüyerek kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Google Haritalar

Copyright © 2019 Pigu Dijital Ajans. All right reserved.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube