Kafatasının Büyüme Odakları Nerelerdir?

Kafatasını oluşturan plaka şeklindeki kemiklerin birbirleri ile temas ettikleri hatlar (sütür hatları) ve fontaneller (bıngıldaklar) yenidoğan döneminde kafatasının büyüme odakları olarak görev yaparlar.

Yenidoğan bebeklerde bir tane metopik ve sagital sütür hattı, her iki tarafta bire tane olacak şekilde toplam iki tane de sagital ve oksipital sütür hattı mevcuttur. Ayrıca kafa tabanında yer alan sütürler de vardır.

Frontal kemikler ile pariatal kemikler arasında anterior (ön) fontanel, pariatal kemikler ile oksipital kemikler arasında ise posterior (arka) fontanel yer alır.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube