Büyüme Odaklarının Normal Kapanma Zamanları Nedir?

Posterior fontanel (arka bıngıldak) 3-6 ay arasında, anterior fontanel (ön bıngıldak) ise 9-12 ay arasında kapanır.

Metopik sütür 2 yaş, sagital sütür 22 yaş, koronal sütür 24 yaş, lambdoid sütür ise 26 yaş civarlarında kapanır.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube