Büyüme Odaklarının Erken Kapanması Beyin Gelişimini ve Kafa Şeklini Nasıl Etkiler?

Kafatası kemikleri hayatın ilk dönemlerinde hızla büyüyen beynin büyümesini takip edemez ise kafa içi basınç artışı olarak adlandırılan klinik tablo gelişir. Bu durum beynin genişleyemeyen kafatasında sıkışması anlamına gelir. Bu durumun erken tanı konup tedavi edilmez ise kalını nörolojik hasar veya ölüm ile sonuçlanabilir. Kraniosinostoz olan bebeklerde kafa içi basınç artışı olma riski etkilenen sütür sayısı ile orantılıdır. Sadece tek bir sütürün etkilendiği hastalarda risk %13 iken çok sayıda sütürün etkilendiği hastalarda risk %42’ye kadar yükselmektedir. Ayrıca soket olarak adlandırılan gözlerin çevresindeki iskelet yapı büyüyen göz kürelerine paralel büyüyemediği durumlarda gözlerin kapanmamasına ve sıkışmasına bağlı görme kusurları ve körlük gelişebilir. Bazı özel durumlar göz küreleri arasındaki mesafenin artmasına (hipertelorism) veya azalmasına (hipotelorism) sebep olabilir.

Eğer tüm sütür hatları kapanmış ise kafa büyüyemeyeceği için mikrosefali (küçük kafa) gelişir. Tek bir sütürün etkilendiği durumlarda etkilenen sütürde büyüme olmadığından bunu tolere etmek için diğer sütürlerde aşırı büyüme olur. Buna bağlı olarak kapanan sütür hattına göre kafada farklı şekil bozuklukları oluşur.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube