Bilimsel Ödülleri

  1.  “Kontrollü BMP-2 Salan Distraktör ile Distraksiyon Osteogenezinin Hızlandırılması”konulu deneysel çalışma. Deneysel dalda Uzman yarışması birincilik ödülü. XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2007 Eskişehir
  2. “Osteoradyonekroz Gelişmiş Kemiklerde Plak Vida Sisteminden Kontrollü Yavaş Salınan BMP-2 İle Ossifikasyonun Arttırılmasının Araştırılması.” konulu deneysel çalışma. Deneysel dalda Uzman yarışması ikincilik ödülü. XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Uzman Bildiri yarışması, 2008 Antalya
  3. Sıçanlarda Tam Katlı Deri Dokusu Defektinin Mezenkimal Kök Hücre ve Keratinosit İmplante Edilmiş Prefabrike Fibrin Matriks İle Onarılması; Biyolojik Deri Oluşturma”konulu deneysel çalışma. Deneysel dalda Asistan yarışması birincilik ödülü. XXXV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 1013 İstanbul
  4. Tavsanlarda Kemik Defektinin Mezenkimal Kök Hücre Implante Edilmiş Deselülarize Kemik Grefti ile Rekonstrüksiyonu: Biyokemik” konulu deneysel çalışma. Deneysel dalda Asistan yarışması birincilik ödülü. XXXVI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 1014 İstanbul
  5. “Tendon kökenli mezenkimal kök hücre ile yağ doku kökenli mezenkimal kök hücrenin, hücrelerinden arındırılmış amniyotik membran ile kullanılmasının tendon iyileşmesi ve peritendinöz adezyonuna etkisinin araştırılması” konulu deneysel çalışma. Deneysel dalda Asistan yarışması ikincilik ödülü. XXXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 1015 İstanbul
  6. “Generation of Skin Tissue Using Adipose Tissue-Derived Stem Cells” isimli yayın. American Society of Plstic Surgeons derneği tarafından 2016 yılında Deneysel Dalda En Değerli Yayın (Best Paper Award) ödülü
  7. ‘‘PEDİATRİK HEMATOPOETİK K.K H.CRE NAKLİ (KHN) HASTALARINDA, AKUT GRADE IV CİLT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (GVHH) LEZYONLARININ TEDAVİSİNDE ALLOJENEİK (3. PARTİ) MEZENKİMAL KÖK HÜCRE (MKH) YÜKLENMİŞ FİBRİN YAMA (BİYODERİ) KULLANIMI’’isimli çalışma 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresinde Üçüncülük ödülü almıştır.
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube