Bazal hücreli kanser ne ile karışabilir?

Bazal hücreli kanser’in pigmentli nevüsler, epidermoid karsinom, malign melanom, verrüler(siğiller) ve lupus vulgarisden ayırımı yapılmalıdır.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube