Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Mail: bilgi@ibrahimcanter.com
Logo

Adres

Bağdat Cd. No:144 D:5 Çınar Apt. 34724 Feneryolu, Kadıköy, İstanbul

Telefon Numaralarımız

+90 532 342 00 31

+90 216 599 09 88

bilgi@ibrahimcanter.com

bilgi@ibrahimcanter.com

bilgi@ibrahimcanter.com

EL CERRAHİSİ

El cerrahisi, el, bilek ve ön kol gibi üst ekstremite bölgelerindeki doğumsal anormaliler, yaralanmalar, sinir sıkışmaları veya romatolojik hastalıklar gibi sebeplere bağlı gelişen sorunların giderilmesi yönelik cerrahi veya tıbbi tedavilerin yapıldığı üst uzmanlık dalıdır. 

El cerrahisi, günümüzde birçok farklı teknik ve prosedürü içermektedir. Bu prosedürler arasında kopan uzulların yerine iadesi (replantasyon), artroskopi, tenoliz, tenodesis, kemik füzyonu, nörovasküler cerrahi, miyoplasti, tendon transferi ve mikrocerrahi gibi pek çok işlem bulunmaktadır.

Replantasyon, kopan bir uzulun (ör. parmak, el, kol gibi) kemik, damar, sinir, tendon ve kas onarımı yapılarak koptuğu yere iadesi için gerçekleştirilen mikrocerrahi cerrahi gerektiren bir işlemdir. 

Arthroplasty, eklem yüzeylerinin çıkarılması ve yeniden şekillendirilmesi için yapılan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, eklemdeki ağrıyı hafifletmek, hareketliliği artırmak ve hasarlı eklemleri tamamen değiştirmek için kullanılabilir. 

Tenoliz, çevre dokulara yapışıklık geliştiren tendonların üzerindeki yapışıklıkların kesilerek eklemlerin hareketliliğini artırmak için gerçekleştirilen bir prosedürdür.

Kemik füzyonu, kemiklerin birleştirilmesi için yapılan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, kırıkların veya diğer kemik hasarlarının tedavisinde kullanılabilir. 

Tendon transferi, bir tendonun bir başka kas veya kemik üzerine yerleştirilmesi için gerçekleştirilen bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, kas zayıflığı veya hasarı gibi durumlarda kullanılabilir. 

Mikrocerrahi, cerrahi mikroskop kullanılarak yaralanan damarların ve sinirlerin onarılması veya dokuların vücudun bir bölgesinden alınıp başka bir bölgesine kan dolaşımının korunarak aktarılması için kullanılan cerrahi işlemlerdir.

Doğumsal el anomalileri, bebeğin anne karnındaki gelişim bozukluğu sonucu oluşan yapısal bozuklukları ifade eder. Bu anomaliler, elin kemiklerinde, kaslarında, tendonlarında veya diğer dokularında meydana gelebilir ve elin işlevini ciddi şekilde etkileyebilir. Doğumsal el anomalilerinin tedavisi, anomalinin türüne, ciddiyetine ve hastanın yaşına göre değişiklik gösterse de doğumsal el anormalisi olan hastaların çoğu hayatlarının bir döneminde cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. 

Doğumsal el anomalilerinin tedavisi için yukarıda bahsedilen cerrahi işlemlerin biri ya da birkaçı bir arada kullanılır. Cerrahinin yanı sıra mevcut deformitenin türüne ve ciddiyetine göre fizik tedavi, el cihazları ve harici protezler gibi ekstra tedavi seçeneklerine de ihtiyaç duyulabilir. Fizik tedavi rehabilitasyon yöntemleri ile kas, eklem ve tendon gelişimini, hareket açıklığını artırmak ve el işlevselliğini geliştirmek için kullanılır. El cihazları ve protezler ise elin hareketliliğini ve işlevselliğini artırmak için tasarlanmış cihazlar olabileceği gibi uzulda eksikliği olan kısmın tamamlanması için de planlanabilir. Bu nedenle, her hasta için tedavi planı özelleştirilir ve tedavinin en uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için bir multidisipliner ekip tarafından yönetilir.

Sindaktili, doğumsal bir el anomalisidir. Bu durumda, el veya ayak parmakların birbirine yapışması veya kaynaşması nedeniyle normal şekilde ayrılamaması söz konusudur. Yapışıklık sadece parmaklar arasındaki yumuşak dokuları etkileyerek parmaklar arasında perde gibi bir yapı oluşturabildiği gibi el ve parmak kemiklerinin yapışıklığı şeklinde olup el ve ayakların normal gelişimini engelleyerek el ve ayak fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Sindaktili, hastanın yaşına, durumun şiddetine ve hangi parmakların etkilendiğine bağlı olarak tedavi edilmelidir. Tedavi cerrahi müdahaleyi gerektirir ve ameliyatta arlarında yapışıklık olan yapılar (kemikler ve/veya yumuşak dokular) kesilerek birbirlerinden ayrılır. Parmaklar ayrıldıktan sonra yeniden yapışıklık oluşmasını engellemek için parmak derisi parmak arasına kaydırılarak açık yara örtülmeye çalışılsa da genellikle deri grefti (deri aşısı) ile vücudun farklı bölgelerinden alınan derinin parmak aralarına aktarılması da gerekli olur. Cerrahi işlem sonrasında, hastanın el ve ayakları atele alınabilir ve işlem sonrasında fizyoterapi gerekebilir. Cerrahi müdahale, sindaktili için genellikle başarılı bir tedavi yöntemidir ve çoğu hastada iyi sonuçlar elde edilir. Ancak, cerrahi işlem sonrası dönemde, hastaların el ve ayaklarının şişebileceği ve ağrıya neden olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca birbirlerinden ayrılan parmaklarda dolaşım soruna bağlı doku kayıpları gelişebilir. 

Sindaktili tedavisi için cerrahi işlem, çocukların normal bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, çocukların mümkün olan en erken yaşta tedavi edilmesi önerilir. Cerrahi işlem, çocukların el ve ayak fonksiyonlarını iyileştirebilir ve çocukların normal bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Polidaktili, doğumsal bir el anomalisidir. Bu durum kısaca el veya ayak parmaklarında sayısal olarak fazlalık olması olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman küçük parmağın yanında ufak bir çıkıntı şeklinde kendisini gösterse de bazı hastalarda bir ya da daha fazla parmağın tüm boğumlarının tam olarak geliştiği parmak fazlalığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Polidaktili olan hastalarda fazlalık parmağın kendi atardamarı bulunur ve alınması işleminde kanama riski mevcuttur. Bu sebeple alınacak parmak ne kadar küçük olursa olsun işlemin mutlaka el cerrahı tarafından yapılması gerekir. Ayrıca gelişimini tamamlamış ekstra parmakları olan bir elde hangi parmağın alınıp hangi parmakların bırakılacağına karar verilirken yapılacak işlemin elin fonksiyonuna nasıl etki edeceği göz önüne alınır. Bir başka değişle her zaman en kenardaki altıncı parmak değil kimi zaman arada yer alan ancak fonksiyon göstermeyen parmağın alınması gerekebilir.