Zenginleştirilmiş Yağ Uygulaması

Son yıllarda Plastik Cerrahideki en ilgi çekici gelişmelerden birisi şüphesiz yağ enjeksiyonlarıdır. Önceleri yağ enjeksiyonlarının sadece dolgu amaçlı olduğu düşünülürdü. Ancak yapılan çalışmalar yağ dokusunun erişkin tip kök hücreler açısından vücuttaki en zengin kaynak olduğunu ortaya çıkardı. Bu sayede bir zamanlar hastaların kurtulmak istedikleri yağlar artık içindeki hücreler sayesinde şifa kaynağı oldu. Yağdan elde edilen kök hücreler verildikleri yerde eksik olan hücre tipine dönüşüp onarım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Örneğin orta yüze dolgu amaçlı yağ verildiğinde kök hücreler değişime uğramakta, fibroblastlara dönüşerek kollajen sentezlemekte ve cildin gençleşmesini sağlamaktadırlar. Kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ dokusu kapanmayan bir yaranın (ör. şeker hastalarının ayak yaralarına) zeminine uygulandığında ise bölgedeki damarlanmayı arttırarak dokuların iyileşme kapasitesine katkı sağlamaktadır.

Zenginleştirilmiş Yağ Uygulaması

Kişilerden alınan yağ dokusu belli işlemlerden geçirilerek saflaştırılır ve içerdikleri kök hücreler yoğun olarak izole edilir. Bu kök hücreleri de içeren hücre kokteyli bu haliyle sınırlı bölgelerdeki iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılabileceği gibi daha fazla yağ ile karıştırılarak zenginleştirilmiş yağ elde etmek amacıyla da kullanılabilir. Kök hücreler sadece estetik amaçlar ile değil aynı zamanda iyileşmeyen açık yaralarda, şeker hastalarının ayak yaralarında, radyoterapi sonrası zarar görmüş ciltlerin yenilenmesi gibi zor alanlarda da başarılı ile kullanılmaktadır.

Zenginleştirilmiş Yağ Uygulaması

Yağ enjeksiyonları ve kök hücrelerin hem estetik, hem de onarım cerrahisindeki kullanımlarını inceleyen yeni bilim dalına Rejeneratif Tıp adı verilmiştir. Son yıllarda Rejeneratif Tıp ile ilgili tıbbi literatürdeki yayın sayısı ve bilgi birikimi hızla artmaktadır. Yakın gelecekte bugün için tedavisi çok zor olan pek çok hastalığın hücresel tedaviler ile daha hızlı ve kalıcı çözümleri olabilecek gibi gözükmektedir.

Zenginleştirilmiş Yağ Uygulaması
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube