Tendon Kesisi Onarımı

Tendonlar kol ve önkoldaki kasların yarattıkları kasılma gücünü parmaklara ileten yapılardır. Tendonların devamlılığının bozulduğu her türlü durumda (kesilme, kopma gibi) yada çevre dokulara yapışarak hareketsiz kalmaları durumunda el bileğinin ve parmakların hareketleri olumsuz etkilenir.

 

Tendonlar kompleks anatomik yapıları gereği özenli bir cerrahi onarım ile tamir edilmelidir. Yaralanma bölgesi göz önüne alınarak sadece tendon onarımı değil tendonu çevreleyen diğer yumuşak dokuların da onarımının yapılması gerekir.

 

Tendon onarımları sonrası iyileşme tamamlanıncaya kadar, tendonların tekrar kopmalarını engellemek için üzerlerine yük binmemesi gerekir. Bunu sağlamanın ek kolay yolu hastanın kolunu atele (yarım alçıya) almak olsa da bu durumda da tendon uçları iyileşirken çevre dokulara da yapışıklıklar gelişmeye başlar. Hastanın kolu atelden çıkarıldığında tendonlar oluşan yapışıklıktan dolayı hareket edemez. İşte bu sebeplerden dolayı tendon onarımı sadece iyi bir ameliyat ile çözümlenecek bir sorun değildir. Amaç tendonların uçlarını bir araya getirmek değil eskisi gibi fonksiyon gören bir el ve parmaklar sağlamak olduğundan tendon onarımı sonrası hastaya doğru bir el rehabilitasyonu sağlanması da cerrahın sorumluluğundadır. Tendon onarımı yapılan hastaların yaralanan ellerine özel bir atel yaptırtılarak 4-6 hafta süresinde parmak hareketleri elastik lastiklerin çekme kuvvetleri ile sağlanmalıdır. Bu sayede onarımı yapılmış yaralı tendonların üzerine yük binmesi engellenirken ve tendonlar hareketlendirilerek çevre dokulara yapışmaları da önlenmiş olur.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube