Primer deri malign melanoma cerrahi tedavisi nedir?

 1. Primer Odağın Cerrahi Tedavisi: Primer lezyonun ne kadarlık bir güvenlik sınırı ile (sağlam deri ile) çıkartılacağına lezyonun derinliğine göre karar verilir.
  1. In-situ (Bazal membranı geçmemiş lezyon): 0.5 mm güvenlik sınırı
  2. 1 mm’den az derinlik: 1 cm güvenlik sınırı
  3. 1-2 mm arası derinlik: 1-2 cm güvenlik sınırı
  4. 2-4 mm arası derinlik: 2 cm güvenlik sınırı
  5. 4 mm üzeri derinlik: 2 cm güvenlik sınırı
 2. Sentinel Lenf Nodu biyopsisi: Malign melanom çabuk yayılabilen bir kanserdir ve erken dönemde yayıldığı yeri bulup onu çıkartmak çok önemlidir. İlk yayılabileceği yerlerden biri lenf bezeleridir. Şüphe duyulan durumlarda lenf nodlarında tümör olup olmadığının kesin olarak anlaşılabilmesi için sentinel lenf nodu biyopsisi yapmak gerekir. İşlemden önce tümörün olduğu bölgeye radyoaktif madde verip gama kamera ile görüntüleme yapılması sonrası (lymphatic mapping) ameliyathanede radyoaktivite sayan cihaz ile lezyondan gelen lenf akımını ilk süzen (tümör yayılıyor ise tümör hücrelerinin ilk tutulum göstereceği) lenf noduna biyopsi yapılmasına sentinel lenf nodu biyopsisi denir. Eğer bu lenf nodunda tümör yoksa tümörün henüz buraya yayılmadığı düşünülebilir ve diğer lenf nodlarını çıkartmaya gerek kalmaz. Ancak pozitif sonuç gelir ise o zaman kalan tüm lenf nodları alınır ve daha ileri tedavi işlemlerine erken dönemde başlanılabilir.
 3. Bölgesel Lenf nodu Cerrahisi: Eğer tümör lenf bezesine atlamış ise muayenede bu bezeler (lenf nodları) elle hissedilebilir. Bazen tek bir bez tutulmuş olabileceği gibi bazen bir kaç komşu beze aynı anda ya da ardı ardına atlamış olabilir. Bu durumda yapılacak işlem o bölgedeki tüm lenf bezelerinin grup olarak çıkarılmasıdır. Bu işleme lenf nodu diseksiyonu denir. Bu işlem hastalığın tedavisi kadar evrelendirilmesi ve sonraki tedavi seçeneklerine karar verilmesi için de gerekli olan bir işlemdir.

Uzak metastazların rezeksiyonu: Eğer tümör vücudun diğer bölgelerine atlamış ise buna uzak metastaz adı verilir ve bulunduğu yere göre yeni tedavi stratejisi belirlenir. Uzak metastazların olabildiğince cerrahi olarak çıkartılmasının hastanın beklenen yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube