Parmak Yapışıklığı (Sindaktili)

Sindaktili el veya ayak parmaklarının yumuşak doku ve/veya kemiklerinin birbirleri ile yapılık olması durumudur. Ortalama 2000 doğumda bir görülen sindaktili durumu genetik olarak geçebildiği gibi bazen oluşumunda hiç bir sebep bulunamayabilir. Sindaktili ile birlikte polidaktili (fazlalık parmak) durumu da olabilir.

 

Sindaktilide klinik tablo farklı şiddetlerde görülebilir. Parmaklar arasındaki yapışıklık sadece iki parmak arasında ve parmak arası derinin sadece bir kısmını içerecek şekilde (perde şeklinde) olabileceği gibi tüm parmakların kemiklerini de içerecek şekilde tek bir yapı olarak (gül tomurcuğu şeklinde) gelişmesi şeklinde de olabilir.

 

Sindaktili ameliyatları genellikle elin ve parmakların normal gelişimi beklenip 24 aydan 36 aya kadar (3 yaş) ameliyatın yapılması tercih edilir. Özellikle boy farkı olan parmakların büyüme sırasında birbirinin şeklini bozabileceği düşünülerek daha erken tedavi edilmelidir. Yeni doğanda ameliyat özellikle anestezi sakıncaları nedeniyle tercih edilmez. Bunun dışında erken dönemde ameliyat edilememişlerse daha büyük çocuklarda da ameliyat yapılabilir.

 

Ameliyatla parmaklar sinir ve damarsal bütünlükleri korunarak fonksiyonel olarak birbirinden ayrılır. Ancak tedavide amaç sadece yapışıklığın açılması değildir; bununla beraber başka önemli noktalar da vardır. Tüm bu önemli noktalara dikkat edilmesi ile en başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. İki parmak arasının deri yaması ile değil olabildiğince o bölgenin normal derisi ile onarılması, zig-zag şekilli kesiler planlanarak oluşacak ameliyat izlerinin, parmakların gelişimi sırasında oluşabilecek şekil bozukluklarının ve çekilmelerin (kontraktür)önlenmesi, normal deri ile örtülemeyecek kısımların, deri yaması (greft) ile kapatılması, tırnak yapılarının korunması ve eğer mevcut ise kemik şekil bozukluklarının düzeltilmesi gereklidir.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube