Öğrenim Kurumları ve Akademik Görevleri

Öğrenim Durumu:

Eğitim Durumu Okul Adı Programı/Alanı Başlangıç Yılı Mezun Olduğu Yıl Bulunduğu Şehir
Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – İngilizce Bölümü 1989 1996 Ankara
Tıpta Uzmanlık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klinik İhtisas 1997 2003 Ankara
Klinik Fellowluk Providence Hospital Craniofacial Institute Kraniyofasiyal Klinik Fellow 2006 2007 Southfield /USA
Doktora

Yüksel Lisans

Hacettepe Üniversitesi İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Kraniomaksillofasiyal Cerrahi

2005 2008 Ankara
TıptaYan Dal Uzmanlık Sağlık Bakanlığı El Cerrahisi Klinik Üst İhtisas 2011
Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı Ağız Çene Yüz Cerrahisi Klinik İhtisas 2013

Akademik Derece Akademik Derece Tarihi
Dr. 1996
Doktora 2008
Yrd.Doç.Dr. 2008
Doç.Dr. 2009
Prof. Dr. 2014

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 1997 – 2003
Doktora Öğrenciliği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kraniyo Maksillofasial Cerrahi, Klinik Fellow 2005 – 2008
Uzman Doktor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kraniyo Maksillofasial Cerrahi, Klinik Fellow 2005 – 2006
Klinik Fellow Providence Hospital Craniofacial Institute 2006 – 2007
Uzman Doktor Acıbadem Bakırköy Hastanesi. 2007 – 2017
Yrd Doç Doktor Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 – 2009
Doç Doktor Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009-2014
Prof Doktor Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2017
Serbest Tababet Muayenehane 2017-Halen

Editörler Kurulunda Olduğu veya Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler

Hakemli Dergi Eleştirmeni European Journal of Plastic Surgery 2007 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni The Cleft Palate-Craniofacial Journal 2007 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni International Journal of Dermatology 2009 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni Acıbadem Üniversitesi Dergisi 2009 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni Medical Practice and Reviews  
Hakemli Dergi Eleştirmeni Aesthetic Plastic Surgery  
Hakemli Dergi Eleştirmeni Lasers in Medical Science  
Hakemli Dergi Eleştirmeni Journal of Dentistry and Oral Hygiene 2010 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni Pediatrics 2012 – halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni Burns 2014- halen
Hakemli Dergi Eleştirmeni İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

 

2014- halen

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

  1. Tıpta Uzmanlık Tezi: Kalvariyal Kemik Defekti Modelinde Bone Morphogenic Protein-2 Ve Transforming Growth Factor-Beta Kullanılmasının Allogreft Yaşamına Etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Erk
  2. İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktora Programı Tezi: Osteoradyonekroz Gelişmiş Kemiklerde Plak Vida Sisteminden Kontrollü Yavaş Salınan BMP-2 İle Ossifikasyonun Arttırılmasının Araştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Erk

Danışmanlık Yaptığı Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

  1. Dr. Hacı Ömer Sağır’ın Tıpta Uzmanlık Tezi: Tendon kökenli mezenkimal kök hücre ile yağ doku kökenli mezenkimal kök hücrenin, hücrelerinden arındırılmış amniyotik membran ile kullanılmasının tendon iyileşmesi ve peritendinöz adezyonuna etkisinin araştırılması

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1) Kalvariyal Kemik Defektlerinde Kullanılan Kemik Greftlerinin Yaşamsallığının Kontrollü Salınan Büyüme Faktörleri İle Arttırılma Çalışması 02 K120 290-22

(Araştırmacı, Uzmanlık tezi olan bu çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

2) Osteoradionekroz gelişmiş kemiklerde plak vida sisteminden kontrollü yavaş salınan BMP-2 ile osifikasyonun arttırılması (06 D01 101 005)

(Proje Yürütücücü ve Araştırmacı, Doktora tezi olan bu çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

3) Jelatin Kaplanmış Meme Protezlerinde Kontrollü 5-Fluorourasil Salımının Kapsül Oluşumuna Etkisi

(Araştırmacı, Deneysel çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

4) Kontrollü BMP Salan Distraktör ile Distraksiyon Osteogenezi Hızlandırılabilir Mi? (04 D09 101 004)

(Yardımcı Araştırmacı, Deneysel çalışmanın in vivo basamağına katılmak)

5) Farklı Yağlanma Paternleri Olan Kadınlarda Üç Farklı Bölgede Leptin Salgılanmasının ve Yağ Dokusu Morfolojisinin İncelenmesi

(Yardımcı Araştırmacı, klinik çalışmanın uygulama basamağına ve verilerin değerlendirilmesi aşamalarına katılmak)

6) Kraniyomaksillofasiyal Bölgede Kullanılan Hidroksiapatit Granüllerinin İnkorporasyonunun Ve Ossifikasyonunun Fibrin Doku Yapıştırıcı ve BMP Kullanılarak Arttırılma Çalışması

(Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

7) Kemik Dokusu Kayıplarında, Otojen Mezankimal Kök Hücre Ekilmiş Allojenik Kemik Greftinin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

01103.STZ.2011-2 Kod Numaralı San-Tez Proje Çalışması

(Yardımcı Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

8) Deri Dokusu Kayıplarında, Otojen Mezankimal Kök Hücre ve Keratinosit Ekilmiş Matriksin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

01101.STZ.2011-2 Kod Numaralı San-Tez Proje Çalışması

(Yardımcı Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

İdari Görevler:       

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Uzman Öğretim Görevlisi (2005-2006)
  2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Öğretim Üyeliği (2009-halen)
  3. Acıbadem Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2017)
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube