Malign melanomun tedavisi nedir?

Bilinen tek tedavi edici tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi dışındaki tüm yöntemler cerrahiyi tamamlayıcı olarak ve beklenen yaşam süresini uzatmak için kullanılabilir, tek başlarına tedavi edici değillerdir.

 • Kemoterapi (sistemik veya izole ekstremite perfüzyonu)
 • Biyolojik tedavi veya immunoterapi (Interferon, interlökin-2, TNF, ipilimumab)
 • Bölgesel izole hipertermik perfüzyon
 • Radyoterapi
 • Hedeflenmiş tedavi
  • Sinyal kesici tedaviler (signal transduction inhibitory thrapy)
   • Vemurafenib
   • Dabrafenib
   • Trametinib
  • Onkolitik virüs tedavisi
  • Monoklonal antikor tedavisi
   • İpilimumab
   • Pembrolizumab
  • Angiogenez (Damarlanma) inhibitörler
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube