Malign melanom oluştuktan sonra hastalığın nasıl seyredeceğini belirleyen (prognostik) faktörler nelerdir?

 1. En önemli belirleyici faktör tümörün kalınlığıdır. Tümör kalınlığı (deri altına doğru uzanma miktarı, invazyon derecesi) arttıkça tümörün uzak metastaz yapma riski artar, beklenen yaşam süresi azalır.
  1. Derinlik 1.0 mm’den az ise 5 yıllık yaşam şansı %91 (ülserasyon yok ise %95)
  2. Derinlik 1.01-2.0 arası ise 5 yıllık yaşam şansı %77 (ülserasyon yok ise %89)
  3. Derinlik 2.01-4.0 arası ise 5 yıllık yaşam şansı %63 (ülserasyon yok ise %79)
  4. Derinlik 4.0 mm’den çok ise 5 yıllık yaşam şansı %45 (ülserasyon yok ise %67)
 2. Lezyonda ülserasyon olup olmaması
 3. Makroskopik oalrak metastaz olan lenf nodu olup olmaması, var ise sayısı
  1. Lenf nodu yok ise yukarıdaki istatistikler geçerlidir
  2. Lenf nodu sayısı 1 ise 5 yıllık yaşam şansı %52 (ülserasyon yok ise %69)
  3. Lenf nodu sayısı 2-3 ise 5 yıllık yaşam şansı %50 (ülserasyon yok ise %63)
  4. Lenf nodu sayısı 4’den fazla ise 5 yıllık yaşam şansı %37 (ülserasyon yok ise %27)
 4. Cinsiyet (kadınlar erkeklere oranla daha iyi klinik seyir gösterir.)
 5. Tümörün lokalizasyonu (Kol ve bacaklar gövde, baş-boyun bölgesine göre daha iyi klinik seyire sahiptir.)
 6. Tümörün vaskülerizasyonu arttıkça ve lenfovasküler invazyon miktarı arttıkça klinik seyir kötüleşir.
 7. Mikrosetelite (uydu) lezyonların varlığında klinik seyir kötüleşir.
 8. Tümör hücrelerinin bölünme hızı (mitotik rate) arttıkça klinik seyir kötüleşir.
 9. Tümörde regresyon (gerileme) bulgularının olması klinik seyrin daha iyi olacağının belirtisidir.
 10. Tumor-infiltrating lymphocytes olması vücudun bağışıklık sistemi yoluyla tümör ile mücadele ettiğinin bulgusudur.
 11. BRAF mutasyonu: Bu mutasyonun olması hastalığın daha yavaş ilerleyeceğinin bulgusudur.
 12. Uzak metastaz olması klinik seyrin kötü olacağının belirtisidir.
 13. LDH seviyesinin artması klinik seyrin kötü olacağının belirtisidir.

Risk hesaplamasıhttp://www.cancer.gov/melanomarisktool/default.aspx sayfasından yapılabilmektedir.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube