Dirsek Dış Kısmında Ulnar Sinir Sıkışması (Kubital Oluk Sendromu) Tedavisi

Ulnar sinir dirsekte “kubital oluk/oluk” olarak adlandırılan anatomik bir darlık işerinden geçerek ilerler. Ulnar sinirin bu bölgede sıkışmasına yada dirseğin bükülmesi esnasında gerilmesine “kubital oluk sendromu” denir. Karpal tünel sendromundan sonra ikinci sık gözüken tuzak nöropatidir.

 

Hastalar en sık dirsekten elin 4-5.parmaklarına doğru yayılan ağrı-uyuşukluk ve el parmaklarını açarken gözlenen güçsüzlük şikayetleri ile başvururlar.

 

Kubital oluk sendromunun en sık sebepleri dirsek eklemindeki enflamasyon, kireçlenme ve travmalar gibi nedenlerdir. Geçirilmiş travmalardan aylar sonra bile ulnar sinir fonksiyonlarında kronik gerileme görülebilmektedir. Dirseklerin masaya dayanarak çalışılması, kürek çekme, salama gibi aktiviteler kubital oluk sendromunu tetikleyebilir. Diyabetik ve romatoid artritli hastalarda daha sık gözükür.

 

Kubital tünel sendrom tanısında hikaye tanı koydurmaya yardımcı olsa da mutlak elektro-fizyolojik çalışma (EMG) yaptırılarak tanının teyit edilmesi gereklidir.

 

Erken dönemde anti enflamatuar ilaçlar ve el bilek splintleri gibi konservatif tedavi seçenekleri denenmelidir. Konservatif tedavi ile sonuç alınamayan olgularda cerrahi düşünülmelidir. Cerrahi tedavide dekompresyon (rahatlatma) ve transpozisyon (sinirin yerini değiştirme) prosedürleri cerrahi seçeneklerdir.

 

İki kolun da etkilendiği hastalarda EMG sonuçlarına bakılarak en çok etkilenen tarafın önce, daha az etkilenen tarafın daha sonra ameliyat edilmesi tercih edilmeli, aynı anda iki kolun birden ameliyatından kaçınılmalıdır.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube