Baş Parmak Oluşturulması (Polizizasyon)

Baş parmak eksikliği olan hastalarda ikinci parmağın baş parmağın yerine nakledilerek ele kavrama fonksiyonu kazandırılması ayaktan ele parmak naklinin bir alternatifi olarak kullanılabilir. Ayrıca doğumsal olarak kimi hastada baş parmak beşinci bir parmak olarak diğer dört parmağın yerinde yer alabilir. Bu durumda ele fazladan bir parmak daha eklemek yerine mevcut parmağa doğru fonksiyon kazandırmak daha uygun bir cerrahi olacağından bu grup hastada Polizizasyon öncelikli olarak tercih edilen cerrahi yöntem olur.

 

Teknik olarak mikro cerrahiye ihtiyaç duyulsa da ayaktan ele parmak transferine oranla daha kolay ve ameliyat sonrası iyileşme süreci daha az riskli bir ameliyat tekniğidir.

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube